Nya-bullen.jpg

Startsidan   Innehållssidan   Uppdateringar   Folk på byn   Gruppfoton   Sikåsbor att minnas   Äldre bilder

Skolfoton av barn födda på 1960-70 talen

skolfoto 1965

Skolfoto från 1965.

Översta raden från vänster: Björn Lundin, Lennart Faxbrink, Jan-Olov Lundov, Ingrid Carlsson, Ingegärd Bodevärn,

Bengt Andersson, Lars Persson, Bo Wik. Nedre raden: Britt-Marie Eriksson, Märit Hemmingsson, Stefan Kallin,

Elisabet Bogg, Örjan Österud, Ivan Johansson, Tommy Strömsén. Fröken Anhild Ericsson längst bak.

höst 1969

Höstterminen 1969. Stående från vänster: Olov Andersson, Karina Karlsson, Gun-Mari Nilsson, Susanne Lindberg,

Ingrid Mårtensson, Eva Mårtensson, Tommy Jonsson, Mikael Wåhlberg. Knäsittande: Mikael Eriksson, Bo Andersson,

Klas Martin Sandqvist, Lars Strid. Fröken Anhild Ericsson längst bak

läsåret 1970-1971

Läsåret 1970-1971. Bakre raden: Tommy Jonsson, Lars Strid, Olov Andersson, Bo Andersson, Ingrid Mårtensson,

Gun-Marie Nilsson, ?, Doris Karlsson. Främre raden: Klas Martin Sandqvist, Mikael Wåhlberg, Ulf Strömsén, Mikael Eriksson, Lars-Åke Mårtensson, Lars Fresker. Längst bak fröken Anhild Ericsson

hösten 1971

Hösten 1971 (födda 1962, 1963, 1964).

Övre raden från vänster: Lars Fresker, Lars Åke Mårtensson, fröken Anhild Ericsson, Ulf Strömsén, Per Åke Sandqvist. Sittande: Doris Karlsson, Carina Vallander, Britt Inger Kallin, Maria Andersson, Annika Andersson

födda 1965

Läsåret 1972 eller 1973 (födda 1965, 1966, 1967)

Längst bak från vänster: Anders Stenqvist, Ingela Sandqvist, fröken Anhild Ericsson, Barbro Andersson,

Per Håkan Lundov. Främre raden: Ylva Carlsson, Janne Andersson, Susanne (Elisabet ) Olsson, Crister Tjärnberg

läsåret 1974-1975

Läsåret 1974-1975. Från vänster: Fröken Anhild Ericsson, Ingela Sandqvist, Per-Håkan L, Jan-Ola Andersson,

Barbro Andersson, Anders Stenqvist, Ylva Karlsson

läsåret 1975-1976

Läsåret 1975/1976 (födda 1967, 1968)

Stående från vänster: Jan Olov Andersson, Susanne Olsson, Ylva Carlsson, Ingela Sandqvist, Anders Stenqvist, Christer Tjärnberg, fröken Anhild Ericsson. Längst fram: Robert Jonsson, Kent Höglund, Mikael Eriksson

skolfoto 1975-1976

Bild 2 Läsåret 1975-1976

hösten 1976

Höstterminen 1976 (födda 1967, 1968, 1969)

Översta raden: Göran Andersson, Jan Olov Andersson, Mikael Andersson, Ylva Carlsson, Anders Stenqvist,

Ingela Sandqvist. Längst ner: Kent Höglund, Robert Jonsson, Erik Holmqvist, Marie Jonsson, Göran Eriksson

Längst bak: Fröken Anhild Ericsson

läsåret 1977-1978

Läsåret 1977/1978 (födda 1968, 1969, 1970) 

Längst upp från vänster och ner: Fröken Anhild Ericsson, Göran Andersson, Kent Höglund,

Erik Holmqvist (Kölegård), Anders Stenqvist, Juhanni Säteri, Mikael Andersson, Robert Jonsson,

Helena Hamvall, Lena Stjernström, Anders Holmqvist, Susanne Jonsson

läsåret 1979-1980

Läsåret 1979/1980 (födda 1970, 1971, 1972)

Överst från vänster: Lena Stjernström, Per Åke Tallryd, Helena Hamvall, Anders Holmqvist, Stina Hamvall

I mitten: Vanja Jonsson, Elisabet Olsson, fröken Anhild Ericsson, Helen Olsson, Marie Jonsson

Längst fram: Martin Jakobsson, Marie Louise Andersson, Hans Andersson (Ringberth)