Nya-bullen.jpg

Innehållssidan   Uppdateringar  

               

Blandade äldre bilder från/om Sikås

 

Alla är välkomna att delta med foton. 

 

Fraan-Amerika-mot-byn-ca-50-tal-2.jpg

Från Amerika mot byn någon gång på 1950-talet

  

Aina-Palm-Amerika.jpg

Aina Palm tvättar kläder på Amerikagården, någon gång på 1950-talet. Bilden tillhör Siv Lydén 

 

sommarfjöset

Bild från sommarfjöset bortom Sjöbergs, där bland annat Maria Gyllenskepp mjölkade korna.

Fjöset är borta numera. Vet någon om ifall det blev ett båthus? Bilden tillhör Anton Målqvist.

 

hugo hilton & lustiggården

Hugo Hilton med Lustiggården som bakgrund. Lägg märke till det gamla huset, som numera 

finns på Hammerdals Hembygdsgård. Bilden är från tidigt 1940-tal. Bilden tillhör Anhild Eriksson.    

 

 

orsapelles

Orsa-Pelles.

Här bodde en gång i tiden Mia Gyllenskepp & Per Bogg med barn. Tord, Yngve, Uno, Ann-Marie,

Solveig & Berit....alla då med namnet Bogg. Årtalet är okänt och huset är numera rivet.

Tack till Anton som skickade bilden

 

hotellen 1926

Hotell Norrland och Nya Hotellet i Sikås 1926. Tack Anton som skickade bilden.

  

ol persa gården 03

Ol-Persa gården. Bilden är tagen någon gång i första delen av 1900-talet. Bilden tillhör Siv Lydén.

   

basar på ordenshuset 1958 01   

Basar på Ordenshuset 1958.

 

bygge av ingmarsgården 02

Bygge av ladugården vid Ingemarsgården. Bilden i privat ägo.

  

arne frisén top skolan 02

En bild från bygget av nya skolan i Sikås (Storåker skolan). Bilden tillhör Arne Frisén, Tack Arne!

  

16 skolhuset från 1880-talet

Skolan från 1880, innan den revs. Du kan se "Lodins" i bakgrunden, där familjen Sandqvist bor nu. 

Bilden från Sikåsboken

  

17 skolhus 1906.

Skolan från 1906. Kolla vilka härliga fönster. De flesta som är födda i Sikås, eller har bott i byn,

känner säkert igen sin gamla skola, som numera är Sikås bylokal. Bilden från Sikåsboken

 

01-Sikaas-by-boerjan-40-tal.jpg

Flygfoto över Sikås By, Början av 1940-talet

flygfoto sikås 1958

Flygfoto över Sikås 1958.  

 

flygfoto sikås red

Flygfoto över Sikås By från 1920-talet.

11

Flygfoto över Sikås

 

12

Flygfoto över Sikås

 

18 sikås valskvarn

Sikås Valskvarn från 1968. Kvarnen revs 1971. Bilden tillhör Berndt Mårtengården

 

26 sikås

Vid Stationsområdet med hotellen. Årtal okänt. Bilden är tagen av Per Nilsson.

 

19 jämtlands sikås

Byn från Hemvågen. Årtal okänt. Bilden är tagen av Per Nilsson.

 

20 jämtl sikås storgatan

Stationsområdet med "Storgatan". Bilden är tagen av Per Nilsson.

 

21 jämtlands sikås stationen

Jämtlands Sikås station med järnvägskafeét. Bilden är tagen av Per Nilsson.

 

22 sikås strömberga

Strömbergs. Årtal okänt. Bilden är tagen av Per Nilsson.

 

23 västibackan 01

Motiv från Västibackarna. Årtal okänt. Bilden är tagen av Per Nilsson.

 

24 västibackan 02

Motiv mot byn från Hemvågen. Årtal okänt. Bilden är tagen av Per Nilsson.

 

25 hiltons

Motiv från byn. Årtal okänt. Bilden är tagen av Per Nilsson.

 

bygget av nuvarande ica 1963

Här byggs Lantmannas lagringslokal för potatis och diverse grödor. Numera Sikås Bua. 

Bilden är från 1963 och tillhör Berndt Mårtengården.

 

bånggården

Bånggården. Bilden tillhör Ulf Tjärnberg

 

bånggården mars 1962 01

Bånggården mars 1962. Bilden tillhör Berndt Mårtengården

 

bånggården mars 1962 02

Bånggården mars 1962. Bilden tillhör Berndt Mårtengården

 

 

scannedimage

Bild från 1919 av Ola Mårsa gården. Bilden tillhör Oddleif Ness

 

29 plogsvängen 18.5.1909

Snösvängen den 18/5 1909 (före Vägverkets tid...)   

Från vänster: Sven Österud, Enok Eriksson, Anders Olofsson, Skräddar-Jonas Jonsson, Erik Persson, Mårten Olofsson,

Nils Persson, Daniel Mårtensson, Erik Håff d.ä., Erik Håff d.y. samt Nils Jönsson

 

 

sikås valskvarn 1968. revs 1971  

Sikås Valskvarn i Västibackan. Jag minns Martin Jonsson så väl. Han var även rörmokare på äldre dar.

flygfoto sikås stationsområdet 01

Flygfoto över Sikås stationsområde. Årtal okänt, men före Sikås Buas tid.

motiv från sikås

Motiv från Sikås. Årtal okänt, kanske början på 1900-talet. Elis Eriksson äger fastigheten. Bilden tillhör Janne Jonsson