Nya-bullen.jpg

Startsidan   Innehållssidan   Uppdateringar   Folk på byn   Gruppfoton   Sikåsbor att minnas   Äldre bilder

Skolfoton läsåren på 1980-talet

läsåret 1981-1982

Läsåret 1981-1982

Längst bak från vänster: Marie-Louise (Kickan) Andersson, Vanja Jonsson, Eva Stjernström,

Joakim Lindberg, Susanne Jonsson, Helen Olsson. Sittande: Fröken Anhild Ericsson, Hasse Andersson,

Håkan Jakobsson, Ola Hargemark, Pär Granlund, Laila Sandqvist, lärare Elisabet Bodström.

Längst fram: Martin Jakobsson, Åsa Abrahamsson

läsåret 1980-1981

Läsåret 1980-1981 (årskurserna 1-3). Bakre raden: Pär Granlund, Hasse Andersson, Barbro Andersson (prao), Stina Hamvall,

Susanne Jonsson. Främre raden: Martin Jakobsson, Ola Hargemark, Helen Olsson, fröken Anhild Ericsson, Vanja Jonsson,

Marie Louise (Kickan) Andersson

sikås skola ht 1983   Skolfoto höstterminen 1983.

Översta raden från vänster: Per Granlund, Marie-Louise (Kickan) Andersson, Helen Olsson, Hans Andersson,

Per-Åke Tallryd, Stina Hamvall, Vanja Jonsson, Susanne Jonsson, Ola Hargemark,

Mellersta raden från vänster: Håkan Jakobsson, Eva Stjernström, Laila Sandqvist, fröknarna Anhild Ericsson och

Inger Andersson, Åsa Abrahamsson, Joakim Lindberg,

Längst fram från vänster: Magnus Eriksson, Ann-Kristin Tallryd, Sara Hargemark, Peter Göransson, Martin Jakobsson.

 

läsåret 1984-1985

Läsåret 1984-1985 (födda 1974, 1975, 1976)

Överst från vänster: Martin Jakobsson, Ola Hargemark, Louise Marie Andersson, Helen Olsson, Vanja Jonsson,

Susanne Jonsson, Håkan Jakobsson, Joakim Lindberg. Mittersta raden: Anhild Ericsson, Pål Karlsson,

Anne Kristine Tallryd, Anita Johansson, Laila Sandqvist, Eva Stjernström, Inger Carlsson

Längst fram: Karolina Holmqvist, Magnus Eriksson, Åsa Abrahamsson, Peter Göransson (PG),

Sara Hargemark, Jessica Larsson.

skolfoto 1986

Skolfoto från 1986.

Längst bak från vänster: Fröken Anhild Ericsson, Ola Hargemark, Joakim Lindberg, Laila Sandqvist,

Ann-Kristin Tallryd, Åsa Abrahamsson, Lisa (?), Eva Stjernström, Per Granlund, Håkan Jakobsson, fröken Eva Gejer,

Mittraden från vänster: Pål Karlsson, Jessika Larsson, Magnus (Modo) Eriksson,

Sara Hargemark, Peter (PG) Göransson, Längst fram från vänster: Anna Stjernström, Jenny Olsson, Joakim Olsson,

Marie Göransson, Bella Olsson, Karolina Holmqvist.