Nya-bullen.jpg

Innehållssidan   Uppdateringar   Folk på byn   Gruppfoton   Sikåsbor att minnas   Äldre bilder

Skolfoton av barn födda på 1950 talet

skolfoto 1958

Skolfoto från 1958. 

Bakre raden från vänster: Harriet Jonsson, Evy Hvass, Karl-Göran Norrman, Gunnar Roos, Bengt Håff,

Börje Johansson, Torbjörn Persson, Kjell Sundin, Nils H Henriksson, Margareta Kärrman, Ann-Sofie Henriksson.

Främre raden från vänster: Ulla Jonsson, Pia Persson, Kristina Fresker, Gunvor Granlund,

Ulla-Britt Tallryd, Ann-Sofi Schultz, Karin Carlsson, Birgitta Morin, Birgitta Tjärnberg.

Fröken Anhild Ericsson längst bak.

våren 1963

Våren 1963.....Bilden tagen hos Anhild Ericsson.

Stående från vänster: Ingemar Jönsson, Sverker Bodevärn, Ruth Ericsson,

Birgitta Hemmingsson/Rehn, Eva Håff, Britt-Marie Lundgren, Elisabet Olofsson, Torbjörn Kallin

Sittande: Irene Nilsson, Örjan Österud, Birgit Lundin, Eivor Ringbert, Barbro Eriksson, Margot Lundin

1963

Bilden från 1963.

Stående från vänster: Barbro Eriksson, Elisabet Bogg, Margot Lundin, Sonja Nilsson,

Anders Sandlund, Per Åsemar, fröken Anhild Ericsson

Sittande: Eva Håff, Elisabet Olofsson, Sonja Lundin, Torbjörn Kallin, Ingemar Jönsson, Inga-Lill Granlund

hösten 1959

Överst från vänster: Bodil Granlund, Torbjörn Sandlund, Harriet Jonsson, Lars Olof Olofsson, Martinni?,

Ronny Lundin. Nederst: Karl Göran Norman, Sven-Martin Eriksson, Gunnar Kjärrman, Harriet Pettersson

Längst bak: Fröken Anhild Ericsson

läsåret 1964-1965

Läsåret 1964-1965

Övre raden: Ingemar Jönsson, Torbjörn Kallin, Elisabet Olofsson, Birgitta Hemmingsson-Rehn,

Irene Nilsson, Ruth Ericsson, Birgit Lundin, Sonja Lundin, Eivor Ringberth, Pär Åsemar, Sverker Bodevärn,

Sverker Larsson, Bengt Andersson, Elisabet Bogg och fröken Inger Andersson

Nedre raden: Jan-Olov Lundow, Margot Lundin, Stefan Kallin, Inga-Lill Granlund, Eva Håff, Lena Ringberth,

Ingrid Karlsson, Britt-Marie Eriksson, Lennart Faxbrink, Märit Hemmingsson, Barbro Ericsson

höst 1967

Höstterminen 1967

Bakre raden: Sven-Erik Granlund, Peter Lundin, Lars Jönsson, Bo Wik, Björn Lundin, Tommy Strömsén, Ivan Johansson

Främre raden: Lars Persson, Berit Andersson, Ingegärd Bodevärn, Eva Mårtensson, Örjan Österud

höst 1968

Höstterminen 1968

Bakre raden: Ann-Kristin Nilsson, Bo Andersson, Lars Jönsson, Olov Andersson, fröken Anhild Ericsson, Tommy Jonsson

Främre raden: Carina Wallander, Eva Mårtensson, Berit Andersson, Sven Erik Granlund, Lars Strid, Peter Lundin

Nedan 2 skolfoton från klasserna 4-6, 1969 och 1970 (Tillhör Lennart Faxbrink)

mail     Stående från vänster: Örjan Eriksson (Österud), Lennart Faxbrink, Britt-Marie Eriksson, Lars Persson,

Torbjörn Kallin, Bengt Andersson, Stefan Kallin, Björn Lundin, Bo Wik, Jan-Olof Lundow, Tommy Strömsén.

Sittande från vänster: Barbro Eriksson, Ivan Johansson, Ingrid Karlsson, Pär Åsemar, Elisabet Bogg,

Ingegärd Bodevärn, Märit Hemmingsson. Längst bak: Lärare Inger Andersson

mail2     Stående från vänster: Fröken Inger Andersson, Berit Andersson, Elisabeth Bogg, Britt-Marie Eriksson,

Ingegärd Bodevärn, Ingrid Karlsson, Bengt Andersson, Stefan Kallin, Bo Wik, Lars Persson

Knästående från vänster: Jan-Olof Lundow, Örjan Eriksson (Österud), Lars Jönsson, Peter Lundin,

Sven-Erik Granlund, Ivan Johansson, Lennart Faxbrink, Björn Lundin, Tommy Strömsén