Nya-bullen.jpg

Startsidan   Innehållssidan   Uppdateringar   Folk på byn   Gruppfoton   Sikåsbor att minnas   Äldre bilder

Skolfoton av barn födda på 1940 talet

1956

Bild från 1956. Övre raden: Lärarinna Gerda Reinklou, Börje Johansson, Tapio Virmaja, Johanni Martini,

Nils Henriksson, Bengt Håff, Gunnar Roos, Benny Brovinger. Mellersta raden: Gunvor Granlund (Ramsell),

Ann Sofi Schultz, Margaret Kjärrman, Evy Wass, Ulla Jonsson, Birgitta Tjärnberg (Morin). Nedersta raden: Leija,

Mary Sundin, Pia Pettersson, Anna Nilsson, Ann Sofie Henriksson (Anna Sofia Persdotter)

Klass-2-54-55.jpg

Klass 2, 1954-1955 på lilla trappan Församlingshemmet, Sikås. Klassens fröken Maj-Britt Danielsson (Myrén) tog

bilden. Hon vikarerade för Anhild Eriksson, som var barnledig.

Översta raden: Monica Wallander, Inger Oskarsson, Margareta Berglin, Ingrid Henriksson

Mellanraden: Monica Berglin, Ingvar Larsson, Leif Jonsson, Knut Berg

Nedersta raden: Herman Holmqvist, Börje Nilsson-Håff, Sven-Olof Lundin, Kalle Nilsson-Paulsson

Fotot tillhör Herman Holmqvist

kurt 4   Bilden från mitten av 1950-talet (inget årtal angivet). Bilden inskickad av Kurt Morin.

Främsta raden från vänster: Lennart Ringberth, Sven Lindberg, Kurt Morin, Per Jonas Wik, Birgitta Persson,

Sirpa Wirmaja. Andra raden från vänster: Ingbritt Sundin, Ingegerd Oskarsson, Rut Fresker, Yvonne Nilsson

Tredje raden från vänster: Bertil Hargemark, Gun-Marie Modin, Alice Nilsson, Tommy Limby

Fjärde raden från vänster: Margit Ringbert, Britt-Marie Wass, Margaretha Jonsson

Längst upp: Roger Höglund, Åke Johansson och fröken Anhild Ericsson

1957

Läsåret 1957-1958. Översta raden från vänster: Nils Henriksson, Ann Sofi (Annsi) Schultz, Ulla Britt Tallryd, Evy Wass,

Fröken Anhild Eriksson, Margareta Kjärrman, Birgitta Morin (Persson), Harriet Pettersson

Mitten: Bengt Håff, Gunnar Roos, Kjell Sundin, Mary Sundin, Johanni Martinni

Nedersta raden: Börje Johansson, Karl Göran Norrman, Torbjörn Persson, Ann Sofie Henriksson

(Anna Sofia Persdotter), Gunvor Granlund (Ramsell), Kristina Fresker, Pia Pettersson, Leija,

Anna Nilsson, Valle Nilsson, Birgitta Tjärnberg (Morin), Karin Carlsson

1958

Bild från 1958. Stående från vänster: Harriet Jonsson, Evy Wass, Karl Göran Norrman, Gunnar Roos, Bengt Håff,

Börje Johansson, Torbjörn Persson, Kjell Sundin, Nils Henriksson, Gunnar Kjärrman, Ann Sofie Henriksson

(Anna Sofia Persdotter). Nedersta raden: Ulla Jonsson, Pia Pettersson, Kristina Fresker, Gunvor Granlund (Ramsell),

Ulla Britt Tallryd, Ann Sofi (Annsi) Schultz, Karin Carlsson, Birgitta Morin (Persson), Birgitta Tjärnberg (Morin).

Längst bak: Fröken Anhild Ericsson

kurt 3

Bild från 1958. Stående från vänster: Margit Ringbert (Andersson), Göran Kärrman, Kurt Morin, Stig-Erik Lif,

Roger Höglund, Bertil Hargemark, Sven Lindberg, Per Jonas Wik, Sten Andersson, Sven Ringbert, Ingegärd Oskarsson,

Ingbritt Sundin, Sigbritt Fridolfsson. Främre raden från vänster: Elisabeth Holmqvist, Birgitta Persson, Alice Nilsson,

Margareta Jonsson (Karlsson), Rut Fresker, Britt-Marie Hvass, Yvonne Nilsson, Gun-Marie Modin,

Birgitta Göransson (Klackengård), Karin Mårtensson. Längst bak:

Lärarna Jonas Mårtensson och Jenny Mårtensson. (Bilden inskickad av Kurt Morin)

1958

Pojkarna längst upp är Sven Olof Lundin, Rolf Larsson, Roger Höglund, Sten Persson, Per Erik Tallryd.

I främre raden ser du bland annat....Jan Olov Lundow, Gun Marie Modin, Ing Britt Sundin, Gullmar Morin,

Lillan Oscarsson, Yvonne Nilsson, Else Marie Henriksson, Herman Holmqvist, Helge Ingman, Sven Lindberg.

Längst till höger ser du Per Jonas Wik och Raymond Persson.

I bakre raden är bland andra Knut Berg och Ragnar Fange.

Bilden tillhör Anhild Ericsson

1959

Bild från 1959. Övre raden: Ann Sofi Schultz, Birgitta Tjärnberg (Morin), Anna P, Ulla Britt Tallryd, Pia Pettersson,

Margareta K, Karin Carlsson, Evy Wass, Ulla Jonsson, Birgitta Morin (Persson), Kristina Fresker

Främre raden: Ann Sofie Henriksson (Anna Sofia Persdotter), Valter Nilsson, Torbjörn Persson, Johanni,

Kjell Sundin, Bengt Håff, Gunnar Roos, Nils Henriksson, Börje Johansson. Längst bak: Magister Jonas Mårtensson

kurt 6   Bild från 1959. Främre raden från vänster: Per Jonas Wik, Bertil Hargemark, Leif Jonsson, Sven Lindberg,

Lennart Ringbert, Kurt Morin, Sten Andersson, Gun-Marie Modin, Göran Kärrman.

Bakre raden från vänster: Elisabeth Holmqvist, Karin Mårtensson, Yvonne Nilsson, Ingbritt Sundin, Britt-Marie Wass,

Rut Fresker, Alice Nilsson, Margareta Jonsson, Margit Ringbert, Birgitta Persson, Sven Ringbert, Birgitta Göransson.

Längst bak lärare Bernt Larsson

Bilden tillhör Kurt Morin

kurt 5      Bild från 1959 eller 1960. Längst bak från vänster: Lärare Gunnar Owén, Margareta Berglin, Britt-Marie Wass,

Rut Fresker, Monika Wallander, Ingbritt Sundin, Alice Nilsson, Margit Ringbert, Margareta Jonsson, Monika Berglin,

Gun-Marie Modin, Ingrid Henriksson, Yvonne Nilsson. Främre raden från vänster: Lennart Ringbert, Karl Paulsson,

Ingvar Larsson, Börje Nilsson (Håff), Herman Holmqvist, Sven Olov Lundin, Kurt Morin, Sven Lindberg,

Bertil Hargemark, Per Jonas Wik, Leif Jonsson, Knut Berg. Bilden tillhör Kurt Morin.

12

Årtalet är inte angivet. Bakre raden från vänster: Sven Ringbert, Stig Erik Lif, Sten Andersson, Kjell Sundin,

Göran Kjärrman. Fämre raden: Elisabeth Holmqvist, Karin Mårtensson, Sirpa, Dorthy Brovinger, Birgitta Persson,

Harriet Petterson, Birgitta Göransson (Klackengård). Längst upp: Fröken Anna-Lisa Magnusson

11

Årtal inte angivet.

Från vänster: Elisabeth Holmqvist, Kjell Sundin, Birgitta Göransson (Klackengård), Dorthy Brovinger,

Nils Henriksson, Sven Ringbert, Stig Erik Lif, Birgitta Persson (Gittan Sme), Sten Andersson,

Karin Mårtensson, Göran Kjärrman. Längst bak: Fröken Laura Persson

kurt 2

Årtal inte angivet. Från överst vänster och neråt: Margit Ringbert (Andersson), Ing Britt Sundin, Gun Marie Modin,

Ingeborg (Lillan) Oskarsson, Rut Fresker, Britt Marie Wass, Yvonne Nilsson, Margareta Jonsson (Karlsson),

Alice Nilsson, Bertil Hargemark, Kurt Morin, Lennart Ringbert, Sven Lindberg, Per Jonas Wik

läsåret 1953-1954

Barn födda 1945......Läsåret 1953/1954. Överst från vänster: Gullmar Morin (född 1943), Per Erik Tallryd,

Rolf Larsson, Eva Lundstedt ?, fröken Anhild Ericsson, Elsie Marie Henriksson, Ulla Roos, Doris Fridolfsson,

Önnerdahl ?, Raymond Persson, Ragnar Fange. Längst ner: Mats Morin, Helge Ingman, Sten Persson

01

Årgång 1942/1943. Övre raden från vänster: Gun Edvardsson, Astrid Jonsson, Ingrid Hargemark, Siv Larsson (Lydén),

Harriet Sundin, Karin Lindberg, Kerstin Hargemark, Gullis Falkelind, Gully Lundin, Gunhild Fange, Ragnvi Lundkvist,

Laila Oskarsson, Inger Wik, Anita Svensson. Främre raden från vänster: Jan Anders Mårtensson, Bengt Holmqvist,

Gunnar Linnarsson, Lars Bertil Fresk, Rolf Eriksson, Sören Mårtensson, Bengt Göran Jarefors, Erland Paulsson,

Leif Sundin, Stig Forsberg. Längst bak: Fröken Laura Persson

02

Årgång: 1943/1944  Bilden tagen 1957. Övre raden från vänster: ?, Forsberg, Gunhild Fange, Margareta Abrahamsson,

Ragnvi Lundkvist, Kerstin Hargemark, Birgitta Modin, ?, Elna Nilsson, Laila Oskarsson, Inger Wik, Gun Edvardsson, ?,

Gully Lundin. Främre raden: Bengt Holmqvist, Leif Sundin, Gullmar Morin, Sören Mårtensson, Stig Forsberg,

Rolf Eriksson, Erland Paulsson, ?, Conny Jonsson, Erik Blomqvist, Åke Abrahamsson, Bengt Göran Jarefors,

Jan Anders Mårtensson. Längst bak: Föken Anhild Ericsson

21

Årgång 1943/1944.

Övre raden från vänster: Fröken Elsie Mårtensson, Bengt Göran Jarefors, Birgitta Modin, Inger Wik,

Åsa Lundstedt, Gully Lundin, Gunhild Fange, (?). Näst översta raden: Åke Abrahamsson, Erik Blomqvist,

Sören Mårtensson, Erland Paulsson, Bengt Homqvist, Stig Forsberg. Andra raden nerifrån: Laila Oskarsson,

Harriet Lif, Margareta Abrahamsson, Gun Edvardsson, Anita Svensson, Kerstin Hargemark, Ragnvi Lundkvist

Nederst: Jan Anders Mårtensson, Arne Eliasson, Conny Jonsson, Tord Olausson, Leif Sundin

03

Årgång 1942/1943.

Överst: Bengt Göran Jarefors, Jan Anders Mårtensson. Arne Eliasson, Gully Lundin, Åsa Lundstedt, Ingrid Hargemark,

Bengt Holmqvist, Sören Mårtensson, Lars Bertil Fresk. Mellersta raden: Gunhild Fange, Kerstin Hargemark,

Ragnvi Lundkvist, Karin Lindberg, Inger Wik, Gun Edvardsson, Gullis Falkelind, Astrid Jonsson, Siv Larsson (Lydén),

Laila Oskarsson. Längst ner: Reidar Eriksson, Stig Forsberg, Leif Sundin, Erland Paulsson, Erling Ingman

Bakom alla står fröken Elsie Mårtensson med en liten kattunge i handen.

20

Årgång 1943/1944, Bilden tagen 1956.

Längst bak från vänster: Anna Britta Berg, Harriet Lif, Laila Oskarsson, Margareta Abrahamsson,

Gunhild Fange, Inger Wik, Åsa Lundstedt, Gully Lundin, Anita Svensson, Gun Edvardsson,

Kerstin Hargemark, Pirjo Virmaja, Birgitta Modin.

Längst fram: Elna Nilsson, Bengt Holmqvist, Sören Mårtensson, Bengt Göran Jarefors, Erik Blomqvist,

Conny Jonsson, Åke Abrahamsson, Erland Paulsson, Jan Anders Mårtensson.

Längst bak: Magister Birger Edholm

04

Årgång 1943 från Sikås och Hallviken.

Övre raden: Bengt Holmqvist, Sören Mårtensson, Jan Sundqvist, Leif Sundin, Leif Lundin,

Magister Jonas Mårtensson, Erland Paulsson, Set, Ragnar Stolt, John Assar Persson.

Nedre raden: Gully Lundin, Ingeborg Strömsén, Inger Israelsson, Gun Borghag, ?, Anita Svensson,

Gun Edvardsson, Anna Britt Berg, Inger ?

bild 1 red

Årgångar 1941-1943. Bilden tagen 1949.

Stående från vänster: Lennart Jönsson, Sören Lundin, Björn Önnerdahl, Bo Holmkvist, Urban Berg,

Lars-Bertil Larsson (Fresk), Sune Hargemark, Jan-Anders Mårtensson, fröken Laura Persson

Sittande från vänster: Inger Andersson, Harriet Sundin, Berit Jarnerstig, Gullan Byvåg, Ingrid Hargemark,

Anita Stigh, Karin Lindberg, Siv Larsson, Gullis Falkelind. Siv Lydén (Larsson) skickade bilden.

bild 5 red             Årgångar 1941 och 1942. Klass 3-4. Bilden tagen 1951.

Stående från vänster: Ragna Persson, Gullan Byvåg, Britt Andersson, Kerstin Nordin, Inger Andersson, Siv Larsson, 

Gullis Falkelind, Ingrid Hargemark, Harriet Sundin, Karin Lindberg.

Sittande från vänster: Björn Önnerdahl, Sören Lundin, Kjell Forsberg, Lars-Bertil Larsson (Fresk)

Siv Lydén (Larsson) skickade bilden.

Skolfoto-05.jpg

Årgångar 1942 och 1943

Bakre raden från vänster: Stig Forsberg, Bengt-Göran Jarefors, Erling Ingman, Lärare Anders Filipsson, Erland Paulsson,

Lars-Bertil Larsson (Fresk), Arne Eliasson, Bengt Holmkvist, Jan-Anders Mårtensson, Sören Mårtensson

Främre raden från vänster: Kerstin Hargemark, Gullan Byvåg, Åsa Lundstedt, Gullis Falkelind, Ingrid Hargemark,

Anita Svensson, Karin Lindberg, Inger Wik, Gunhild Fange, Siv Larsson, Laila Oskarsson. Bilden tillhör Bengt Holmkvist.

bild 2 red

Årgångar 1941 och 1942. Klass 7. Bilden tagen 1956.

Stående från vänster: Erling Ingman, Gullis Falkelind, Iris Lindström, Astrid Jonsson, Gullan Byvåg,

Inger ?, Ann-Marie Olofsson, magister Jonas Mårtensson

Sittande från vänster: Ove Forsbom, Gunnar Signal, Ove Fredriksson, Ragnar Stolt, Ingrid Hargemark,

Siv Larsson. Siv Lydén (Larsson) skickade bilden.

10

Årgångar 1940, 1941, 1942.

Från vänster uppifrån: Lärare Jonas Mårtensson, Sune Hargemark, Lars Erik Eriksson, Sven, Kurt Fridolfsson,

Erling Ingman, Morgan Jonsson, Ulf Tjärnberg, Bertil Larsson, Kjell Forsberg, Egon Jönsson,

Lars Bertil Fresk, Sören Lundin, Bo Holmqvist, Östen Mårtensson, Björn Önnerdahl.

Sittande från vänster: Karin Lindberg, Siv Larsson (Lydén), Ingrid Hargemark, Inger Andersson, Gudrun Sundin,

Anita Stigh, Gullis Falkelind, Doris Jönsson, Astrid Jonsson, Britt Andersson, Toumike Virmaja, Gullan Byvåg

07

Årgångar 1940/1941.

Bakre raden från vänster: Bo Holmqvist, Sören Lundin, Björn Önnerdahl, Sune Hargemark,

Lars Martin Mårtensson, Bertil Larsson, Östen Mårtensson, Lars Erik Eriksson, Kurt Fridolfsson.

Främre raden: Kjell Forsberg, Margareta Linnarsson, Anita Stigh, Gullan Byvåg, Doris Jönsson,

Britt Andersson, ?, Ulf Tjärnberg

09

Årgång 1940/1941.

Bakre raden från vänster: Östen Mårtensson, Lars Martin Mårtensson, Sune Hargemark, Bertil Larsson,

Kurt Fridolfsson, Lars Erik Eriksson, Bo Holmqvist, Morgan Jonsson, Fröken Laura Persson

Mellersta raden: Sören Lundin, ?, Urban Berg, Björn Önnerdahl.

Främre raden: Berit Janerstig,

Margareta Linnarsson, Doris Jönsson, Anita Stigh, Inger Andersson, Britt Andersson,

Gullan Byvåg, Harriet Svensson

06

Årgångar 1939/1940....Bilden tagen 1949.

Övre raden från vänster: Lars Erik Eriksson, Kurt Fridolfsson, Östen Mårtensson, Morgan Jonsson,

Bertil Larsson, Lars Martin Mårtensson, Lars Johan Blomqvist, Bengt Åke Önnerdahl,

Bo Stigh, Bert Jönsson, Sandfred Lindberg, Kjell ?.

Främre raden: Elsy Paulsson, Margareta Linnarsson, Åsa Nygaard, Birgitta Jonsson, Solveig Bogg,

Lilian Larsson (Fresk), Doris Jönsson, Birgit Edler