Nya-bullen-30.jpg

Startsida   Innehållssidan   Uppdateringar   Gåxsjö

Skolfoton från Gåxsjö skola

 

Jag fick några skolfoton från Gåxsjö skola av Britt-Marie Wahlby (född Andersson),

född i Lomåsen 1944. (Tack till Britt-Marie)

 

1951 

1951

Stående från vänster: Ann-Marie Backström, Ingegerd Svensson, Anna-Stina Johansson, Alva Gren, Lärarinna

Alma Andersson, Ingrid Holmgren, Britt-Marie Andersson, Ragnhild Larsson, Margareta Hansson

Sittande från vänster: Anders Olov Persson, Nils Erik Olofsson, Verner Blixt, Ingemar Öhrberg, Allan Nordin,

Reidar Larsson, Tore Holmgren, Staffan Persson 

1953

1953

Överst raden från vänster: Nils Erik Olofsson, Roland ?, Anders Olof Persson, Lärarinna Ingrid Eriksson

Mittersta raden från vänster: Reidar Larsson, Verner Blixt, Ingegerd Svensson, Tore Holmgren, Margareta

Hansson, Staffan Persson, Allan Nordin

Längst fram från vänster: Ann-Marie Backström, Maj-Britt Jonsson, Britt-Marie Andersson, Alva Gren,

Ingrid Holmgren, Anna Stina Johansson, Rositha ?    

1956

1956

Stående från vänster: Alva Gren, Lärarinna Elisabet Persson, Sonja Håkansson, Ulf ?, Ingrid Holmgren, Verner

Blixt, Ragnhild Larsson, Gunilla Larsson, Maj-Britt Jonsson, Ingegerd Svensson, Britt-Marie Andersson, Nils Erik

Olofsson, Margareta Hansson, Ann Marie Backström, Anna Stina Johansson

Sittande från vänster: Allan Nordin, Ingemar Öhrberg, Ruben Hansson, Staffan Persson, Åke Jonsson, Hans Erik

Hansson, Torsten Hjalmarsson, Arne Jönsson, Anders Olov Persson, Lars Erik Rodström    

1958

1958

Stående från vänster: Gunhild Johansson, Ines Håkansson, Ingrid Holmgren, Torsten Höglin, Lars Erik Rodström,

Lärarinna Elisabet Persson, Britt-Marie Andersson, Ann Marie Backström, Anna Stina Johansson, Nils Öhrberg,

Sigge Sigvardsson, Anna Lisa Olofsson

Sittande från vänster: Marianne Olsson, ?, Minnie Backström, ?, Ann Marie Holmgren, Ingvald Bardosson, Mats

Hansson, Hans Wikberg, Stefan Lundin, Kenneth Bardosson, Lars Erik Olsson, Berit Bardosson