Nya-bullen.jpg

Startsida   Innehållssidan   Uppdateringar   Kultur   Musiklivet i Sikås

Hornmusiken/ Blåsorkestern/ Mässingsorkestern

(Någonting som är kärt har många namn)

  

s1036675

Lars Fresk är musiker, men ger en hjälpande hand för att göra blåset blänkande. Här putsar han en bastuba.

Han säkerligen föredrar att föra en stråke och inte en trasa. Men en säker hand ger ett gott resultat.......

 

 

musikkåren 01

Sikås Hornmusikkår konserterar på parken, 1960-talet. Från vänster Bernt Mårtengården, Jan Anders Mårtensson,

Pelle Stjernström. Johannes Roos, Erland Paulsson. Från Majas smalfilmer.

 

musikkåren 02

Sikås Hornmusikkår konserterar på parken, 1960-talet. Från vänster: Johannes Roos, Erland Paulsson,

Bertil Hargemark, Bertil Sundin. Från Majas smalfilmer.

 

musikkåren 03      

Yngve Tallryd spelade bastuba. Parken 1960-talet. Från Majas filmer.

 

musikkåren 04     

Från vänster: Bernt Mårtengården, Pelle Stjernström, Bertil Larsson, Yngve Tallryd. På parken 1960-talet.

Från Majas smalfilmer.

 

hornorkestern 1958

Hornorkestern, modell 1958, Johannes Roos dirigerar. Bilden tillhör Berndt Mårtengården

 

03 sikåsboken

 Sikås Musikkår från 1920-talet. Stående från vänster: Mårten Mårtensson, Jonas Jönsson, Hilding Pålsson, 

Jonas Månsson, Nils Larsson-Fresk, Jöns Jönsson.

Sittande från vänster: Anton Wallander, Anders Mårtensson, Hugo Persson, Jonas Westlund, Johannes Roos 

Bilden är från Sikås-boken. Tack till Per-Olof Westlund för komplettering av namnen.