Nya-bullen-7.jpg

Startsida   Innehållssidan   Uppdateringar   Hammerdal

Äldre bilder från Hammerdal  

 

 

kommunhus

Vykort av Kommunhuset 1950, när det invigdes. Foto: Algot Blix. Privat ägo.

 

 

hammerdal_001

Flygfoto över delar av Hammerdal. Årtalet är ej angivet. Bilden är i privat ägo.

 

 

utsikt hammerdal

Vykort med utsikt över Hammerdal. Tyvärr är årtalet okänt. Bilden är i privat ägo.

 

 

svartviken_001

Svartviken någon gång på 1940-talet. Förmodligen är bilden från Joel-mässan.

 

 

centralskolan_byggs  

Ett vykort från ca 1966 på Centralskolan. Bilden är tagen från tornet på dåvarande cementgjuteriet. Foto: Algot Blix

 

 

färjesundet

Färjesundet i Hammerdal. Årtalet okänt. Bilden är i privat ägo.......Foto: Tora Pettersson

 

åldershemmet 02    

Gamla Ålderdomshemmet på Åsen i Hammerdal. Bilden är i privat ägo....fotografen okänd 

 

 

åldershemmet 01 

Gamla Ålderdomshemmet på Åsen i Hammerdal. Bilden är förmodligen från tiden det revs.

Bilden är i privat ägo....fotografen okänd  

 

bygget av kristenssons hk 2001 

Bild från bygget av Kristenssons affär i Hammerdal. Foto: J Ridderberg den 8 september 1928.

Byggmästare Olle Lorentzson med sitt byggarlag vid uppförandet av Kristenssons affärsfastighet.

Från vänster: J.A. Jönsson, Olle Lorentzson, Per Andersson från Håxås, Lars Lorentzson, okänd, Edvard Olofsson, Olof Persson,

Gabriel Göransson, Rönnestrand. Pojkarna i bakgunden är Karl Zetterberg och Torsten Lorentzson.

Per Andersson brukade berätta att huset timrades på en vecka. Det var gammal byggsed för en parbyggning.

Men här bör virket varit tillsågat och delvis färdigt, men någon längre vilostund hanns nog inte med den veckan,

för huset har 36 timmervarv till taket och åtta timrade rum på övervåningen och sex på nedervåningen.

 

 

kristenssons hk 2001

Kristenssons affär den 2 augusti 1934. Skoaffär till vänster och speceriaffär till höger. Husets dörrar omges av en för 20-talet typisk antikinspirerad arkitektur. Pelare bär upp fronten (det triangelformade partiet) och ovanför dörren en egyptisk sol och de fem trappstegen

är inpassade med säker känsla för klassisk arkitektur. Foto: J Ridderberg

 

 

kristenssons på håxås hk 2001

Kristenssons affär i Håxås - Håxås Bua. Huset flyttades från Utgården i Håxås 1905. Affären lades ner 1960.

Fotograf ej angivet.

 

håxås bua 02 hk 2001

Någon har varit på Håxås bua och handlat. Varorna ligger på bultvagnen i rediga säckar.

Bilderna från Hammerdalskrönikan 2001. 

    

fyråns sågverk 1913 hk 1969

Bild från Fyråns Sågverk från omkring 1913. Bilden från Hammerdalskrönikan 1969. Fotograf är ej angiven.

Främre raden från vänster: Erik Eliasson, Grevåker, Nils Olof Olsson, Mo, J.P. Blomqvist, Anna Blomqvist, mor Blomqvist, 

barnen troligen John och Brita, Jonas Nilsson, Fyrån, Olof Olofsson, Mjälabacken, Olof Jonsson, Fyrån

Övre raden från vänster: Jonte Jonsson, Åsen, en sågare från Ragunda, Nils Nilsson, Fyrån, Elias Jonsson, Åsen

            

 

gla organiststället hk 1969

Gamla organisstället, det vita huset till höger, som numera lämnat plats för OK. Bilden från Hammerdalskrönikan 1969.

Fotograf ej angivet.

 

 

handl hanssons

F.d. handlare Olof Hanssons gård, inrymmande diversehandel. Sist inrymmande var "Maggans Livs".

Enligt Hammerdalskrönikan 1969 ortens sist stängda butik. Foto: Ridderberg

 

 

moviken hk 1969   

Moviken, sedd från Häradsvägen, numera riven. Senare byggdes läkaremottagning och bostad. Bilden hämtad från Hammerdalskrönikan 1969......Foto: Ridderberg

 

  

gla storgatan hk 1969   

Storgatan i Hammerdal i början av 1900-talet........Bilden från Hammerdalskrönikan 1969......Foto: Ridderberg

 

 

gla ålderdomshemmet

Gamla ålderdomshemmet.....till salu år 1969 enligt Hammerdalskrönikan.....Foto: Blix Foto

 

 

hammerdal, färjsundet

Bild från färjsundet i Hammerdal. Årtal okänt. Bilden i privat ägo.

 

 

hammerdals sockenstuga

Hammerdals Sockenstuga och arrendatorgården, med kyrkstallar och Östermogården i bakgrunden. Bilden från tidigt

1900-tal. Hämtad från Hammerdalskrönikan 1982. Fotograf ej angivet.