Nya-bullen-30.jpg

Startsida   Innehållssida   Uppdateringar   Konfirmation Gåxsjö   Konfirmation Hammerdal

Konfirmerade i Gåxsjö Kyrka på 1980-talet

Den 6 juni 1981

1981 gåxsjö

Längst fram från vänster:

Helén Erlandsson, Tua Andersson

Längst bak från vänster:

Ann-Christin Olsson, Jörgen Olsson, Anna Stierna 

Den 29 maj 1982

1982 gåxsjö 01

Sittande från vänster:

Anders Nilsson, Tua Andersson, Helén Erlandsson, Jan Bardosson

Stående från vänster:

Christin Ejderkrans, Märit Eriksson, Maud Olsson 

Den 11 juli 1982

1982 gåxsjö 02

Sittande från vänster:

Nicklas Eriksson, Astrid Bardosson, Helén Erlandsson, Stefan Pålsson

Stående från vänster:

(?), Lena Raftheim, Maria Eriksson, Märta Stierna 

Den 9 juni 1984

1984 gåxsjö

Från vänster:

Rolf Jonsson, Ingalill Estlinder, Anders Jonsson, Camilla Oskarsson, Tua Andersson 

Den 25 maj 1985

1985 gåxsjö

Längst fram från vänster:

Monija Johansson, Maria Lindholm, Iréne Ejderkrans, Karin Stierna

Längst bak:

Tua Andersson, Jesper Jacobsen, Krister Olsson, Mikael Glantz, Magnus Strömberg, Göran Andersson, Rolf Bergvall

Den 6 juni 1987

1987 gåxsjö

Från vänster:

Christer Svensson, Ronald Ejderkrans, Erik Stierna, Pastorsadjunkt Lennart Ahlbäck

Den 14 maj 1989

1989 gåxsjö

Från vänster:

Komminister Lennart Ahlbäck, Karl-Erik Mårtensson, Veronica Strömberg, Erik Olofsson

(Foto: Gunnar Gudmundsson)