Nya-bullen-30.jpg

Startsida   Innehållssida   Uppdateringar   Konfirmation Gåxsjö   Konfirmation Hammerdal

Konfirmerade i Gåxsjö Kyrka på 1920-talet

1920 års konfirmander, firade 50-års jubileum 23 augusti 1970

1920 gåxsjö jubileum 1970

Sittande från vänster: Ottilia Andersson, Helena Jonsson, Kerstin Hyttsten

Stående från vänster: Anders Sundin, Yngve Bohman, Pål Svensson

1921 års konfirmander, firade 50-års jubileum 22 augusti 1971

1921 gåxsjö jubileum 1971

Främre raden från vänster: Kristina Karlsson (Jonsdotter), Märta Olofsson, Yngve Bohman, Anna Eriksson,

Anna Nordin (Persdotter)

Bakre raden från vänster: Nils Åsén, Hjalmar Andersson, Inga Eriksson (Jansson), Lucia Altefors (Stjerna),

Jonas Hemmingsson, Johan Sundin            

1922 års konfirmander, firade 50-års jubileum 22 augusti 1972

1922 gåxsjö jubileum 1972

Från vänster till höger:

Stina Johansson (Larsson), Ester Larsson (Andersson), Per Graffmo, Brita Lundin (Andersson), Herman Höglund, Maria Nyqvist (Eriksson), Age Jönsson, Nils Kristoffersson, Anna Månsson (Larsson) samt komminister Sam Samuelsson i mitten 

1923 års konfirmander, firade 50-års jubileum 26 augusti 1973

1923 gåxsjö jubileum 1973

Bakre raden från vänster: Emil Jönsson, Signe Käller (Höglund), Erik Eriksson, Brita Bölje (Sundin)

Främre raden från vänster: Karin Persson (Danielsson), Sam Samuelsson, Anna Hedin (Eriksson), Daniel Åsén     

1924 års konfirmander, firade 50-års jubileum 18 augusti 1974

1924 gåxsjö jubileum 1974

Längst bak från vänster: Olof Olofsson, Erik Olsson, Agaton Georgsson, Olof Graffmo

Mellersta raden från vänster:

Britta Håkansson (Persson), Karin Andersson, Gunilla Hansson (Pålsson), Gertrud Andersson (Svensson)

Längst fram från vänster:

Edla Höglin (Ivarsson), Laila Samuelsson, Sam Samuelsson, Ebba Eriksson (Andersson), Anna Nilsson (Hemmingsson)     

  1925 års konfirmander, firade 50-års jubileum 17 augusti 1975

1925 gåxsjö jubileum 1975

Från vänster till höger: Erik Eriksson, Ernst Höglund, Ingeborg Vessman (Sundin), Lilly Mokvist (Eriksson), John Sundström,

Anna Georgsson (Olofsson), Anders Egetoft, Anna Persson (Eriksson), Tua Gidhagen, Sigga Göransson (Eriksson) 

1926 års konfirmander, firade 50-års jubileum 15 augusti 1976

1926 gåxsjö jubileum 1976

Sittande från vänster: Kristina Hemmingsson (Persson), Linnea Gustafsson (Lidfors), Sam Samuelsson, Laila Samuelsson,

Britta Englund (Nilsson), Britta Sundin (Karlsson)

Stående från vänster: Lars Larsson, Stina Öberg, Per Larsson, Birger Nilsson, Oskar Wik, Anna Persson (Jansson),

Erik Hansson, Per Andersson      

1927 års konfirmander, firade 50-års jubileum 14 augusti 1977

1927 gåxsjö jubileum 1977

Sittande från vänster:

Ingeborg Höglund (Jonsson), Astrid Andersson (Pålsson), Anna Runell (Olsson), Olle Franzén, Staffan Hellberg, Elsa Mårtensson (Sundin), Kerstin Öhrberg (Svensson)

Stående från vänster:

Anton Hemmingsson, Karl Erik Eriksson, André Andersson, Karl Vallin, Jonas Persson, Valter Eriksson, Gustaf Eriksson, Karl Jansson, Birger Bardosson, Emanuel Gren, Sigvard Näslund    

1928 års konfirmander, firade 50-års jubileum 13 augusti 1978

1928 gåxsjö jubileum 1978

Främre raden från vänster:

Ingeborg Fresk (Olsson), Svea Jarefors (Karlsson), Tua Andersson, Svea Graffmo (Eriksson), Dagny Olsson (Jonsson)

Bakre raden från vänster:

Olof Larsson, Sigvard Eriksson, Erik Englund, Anshelm Höglund, Anna Hemmingsson (Persson)     

1929 års konfirmander, firade 50-års jubileum 12 augusti 1979

1929 gåxsjö jubileum 1979  

Sittande från vänster:

Märta Estlinder, Kyrkoadjunkt Staffan Öberg, Lilli Nilsson (Hemmingsson)

Stående från vänster:

Maria Svensson (Vik), Per Lennart Persson, Adolf Höglund